Huizenga Natuursteenonderhoud is gespecialiseerd in het slijpen, polijsten en kristalliseren
van alle
natuursteen vloeren en grafmonumenten. Wij hebben ervaring in alle voorkomende
vloerrenovatiewerkzaamheden. Voor meer informatie neemt u contact op met Raymond Huizenga.

 

 

 

Finne 13 9055 MH Britsum T 058 - 213 84 28 M 06 - 29 59 24 65
F 058 - 257 16 60 I www.huizengasteen.nl E hno@huizengasteen.nl